Horizon - Log4j sårbarhet

Vi er klar over situasjonen som har oppstått med Apache Log4j verktøyet og har gjort undersøkelser hos oss som viser at vi ikke er berørt at denne trusselen for Horizon produktene våre.

Login or Signup to post a comment