Horizon - Log4j sårbarhet

Vi er klar over situasjonen som har oppstått med Apache Log4j verktøyet og har gjort undersøkelser hos oss som viser at vi ikke er berørt at denne trusselen for Horizon produktene våre. Log4j er ikke i bruk i Horizon.

We are aware of the situation with the Apache Log4j tool, and internal inquiries show that our Horizon products are not inflicted by this vulnerability. Log4j is not used in Horizon.

CVE ID:

  • CVE-2022-23307
  • CVE-2020-9493
  • CVE-2022-23305
  • CVE-2022-23302
  • CVE-2021-45105
  • CVE-2021-45046
  • CVE-2021-44832
  • CVE-2021-44228
  • CVE-2020-9488
  • CVE-2019-17571

1 person liker dette
Logg inn eller Registrér publiser en kommentar