Hva er forskjellen på Botngaard, Botngaard/Rantex og FiiZK?

FiiZK er et resultat av en konsernorganisering av selskapene Infront- X AS, Botngaard AS og FiiZK Enabling AS. Vi skal fortsette å levere ledende løsninger innen programvare, lukkede merder og tekniske tekstiler.  Samtidig er vårt overordnede mål gjennom kontinuerlig teknologiutvikling å løse vekstutfordringer for oppdrettsindustrien.  

FiiZK – Vi løser vekstutfordringer.


Om Selskapene som danner Fiizk: 


Infront X AS  – Ledende software og kompetansemiljø innen programvare for planlegging, optimalisering, budsjettering, analyse og digitalisering av produksjonsstyring.   


Botngaard AS – Ledende leverandør av tekniske tekstiler, presseningsprodukter og lukkede merdløsninger. Bringer med seg mer enn 140 års erfaring fra industriproduksjon inn i Fiizk.    


FiiZK Enabling AS - Utvikler en banebrytende digital integrasjonsplattform for havbruksnæringen.  

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.