Hvor mye flyt må jeg ha i toppen?

Våre skjørt har en flytkanal på 160x50mm. Dette gir en oppdrift på 8 kg per meter. Et skjørt med flyt og 4 kg nedlodding/m er tilnærmet selvflytende avhengig av strømbildet. Flyteelement i toppen av skjørtet letter utsett og montering av skjørt. FiiZK har også utviklet et konsept for montering av skjørt uten flyt.  

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.