Hvor dype må luseskjørtene være?

FiiZK produserer skjørt i standard dybder på 6 eller 9 meter. Vi leverer skjørt i andre dybder på forespørsel. Lokalitetens dybde, strømbilde, oksygenforhold, ferskvannstilsig, merd– og nottype er faktorer som spiller inn når dybden på skjørt bestemmes. FiiZK har levert skjørt fra 3 til 15 meters dybde.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.