Hvor dype må luseskjørtene være?

Våre skjørt produseres i standard dybde fra 6 til 9 meter, men vi ser at skjørtene blir dypere og dypere. 

Lokalitetens dybde, strømbilde, oksygenforhold, ferskvannstilsig, merd– og nottype er faktorer som spiller inn når dybden på skjørt bestemmes. 

FiiZK har levert skjørt fra 3 til 15 meters dybde.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.