Hvor lange må luseskjørtene være?

Skjørt produseres i de lengdene kunden ønsker. Skjørtet kan produseres i en lengde som går rundt hele merden eller man kan ha to eller flere skjørt rundt merden. For stålanlegg kan man velge å kapsle inn det enkelte buret eller hele anlegget, lengden på skjørtene blir bestemt i samråd med kunden. FiiZK leverer skjørt med overlapp med eller uten lukking og tubeformede skjørt.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.