Hvor lange må luseskjørtene være?

Skjørt produseres i de lengdene kunden ønsker. Skjørtet kan produseres i en lengde som går rundt hele merden eller man kan ha to eller flere skjørt rundt merden. For stålanlegg kan man velge å kapsle inn det enkelte buret eller hele anlegget, lengden på skjørtene blir bestemt i samråd med kunden. FiiZK leverer skjørt med overlapp med eller uten lukking og tubeformede skjørt.

C
Camilla is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.