Anbefaler dere skvettkant for å hindre bølger i å slå inn over flyteringen?

Skvettkant blir brukt av en del oppdrettere som opplever at bølger vasker over flyteringen / skjørtet og inn i merden.  FiiZKs luseskjørt kan leveres med skvettkant for å minske overslag av vann fra bølger. Vår anbefaling for en konvensjonell skvettkant festet til skjørtet er en høyde på 50 cm med slisser for notinnfesting. FiiZK anbefaler at skvettkant benyttes når skjørtet skal monteres på innsiden av flyteringen.  

C
Camilla is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.