Påvirker luseskjørtet oksygennivået i merden?

Luseskjørtprosjektet viste at luseskjørtet reduserer vannutskiftningen i merden. Oksygennivået er lavere innenfor det avskjermede volumet, men fisken står ofte dypere dersom den har tilgjengelig plass under skjørtet. At fisken står dypere, er i utgangspunktet positivt og bidrar til å hindre lusepåslag. I perioder med lave oksygennivå kan dette være en utfordring. Luseskjørtet kan heves med liftgardinsystemet for å øke vannutskiftningen i merden.  

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.