Hvor sterk strøm tåler skjørtene?

Gjennom modellforsøk i Flumetanken i Hirtshals, analyser utført av Aquastructures og brukererfaringer har FiiZK erfaring med hvilke muligheter og utfordringer strømutsatte lokaliteter kan gi. Vi ser at skjørtene begynner å krype oppover når strømmen kommer over 80cm/s. Dypere skjørt er ofte mer påvirket av dette enn grunnere skjørt. FiiZK har testrapporter tilgjengelig som viser hvordan strøm påvirker luseskjørt.  

C
Camilla is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.