Hvor ofte må skjørt vaskes?

Når skjørtene er montert på innsiden av flyteringen, blir skjørtet rengjort når man spyler nota. Man vasker dermed skjørtene like ofte som man vasker nota. 

Utvendig kan skjørtene vaskes i sjøen gjennom spyling med en notvasker. 

Hyppighet på vask bestemmes ut fra hvor utsatt man er for groe, enkelte oppdrettere vasker ikke skjørtene utvendig i løpet av et utsett. 

Når skjørtene tas opp av sjøen kan de legges utover for tørking, eller de kan sendes til notvaskeri for rengjøring.

  

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.