Hvor ofte må skjørt vaskes?

Når skjørtene er montert innvendig for flyteringen så blir skjørtet rengjort når man spyler nota. Man vasker dermed skjørtene like ofte som man vasker nota. Utvendig kan skjørtene vaskes i sjøen gjennom spyling med en notvasker. Hyppighet på vask bestemmes ut fra hvor utsatt man er for groe, enkelte oppdrettere vasker ikke skjørtene utvendig i løpet av et utsett. Når skjørtene tas opp av sjøen kan de legges utover for tørking, eller de kan sendes til notvaskeri for rengjøring.  

C
Camilla is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.