Hvordan fungerer det med rensefisk og luseskjørt?

Som oftest er det ingen av tiltakene mot lakselus som fungerer alene, men en kombinasjon av godt arbeid. Mange av FiiZKs kunder har best erfaring med kombinasjonen luseskjørt, rensefisk og godt renhold. Testing med ekkolodd viser at fisk ofte står dypere i merder med skjørt. Plassering av rensefiskskjul bør tilpasses ut fra hvor fisken i hovedsak oppholder seg.

C
Camilla is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.