Hva finner jeg i den tekniske dokumentasjonen?

Luseskjørt kategoriseres som ekstrautstyr, og Aquastructures har kontrollert at denne tilfredsstiller krav satt i NYTEK-forskrift og NS9415:2009. Tegninger, beregninger og utførelse er gjennomgått. Ekstrautstyret er vurdert og dokumentert for bruk innenfor de spesifiserte rammene i de tekniske rapportene fra Aquastructures. Disse rapportene er med på å danne grunnlag for fortøyningssanalyser i forbindelse med bruk av skjørt. 

 

FHF sitt prosjekt «Permanent skjørt for redusering av lusepåslag på laks» gir svar på en rekke spørsmål knyttet til skjørtdeformasjon og fortøyningskrefter, hydrodynamikk ved skjørtbruk, oksygen og fiskeatferd, luspåslag og fiskevelferd. Rapporter for prosjekt nummer 900711 er publisert på www.fhf.no For informasjon om strøm og bølgers påvirkning av luseskjørt vises det til modellforsøk gjennomført gjennom «Strategi Lakselus 2017: Hva skjer med luseskjørt i strøm og bølger – erfaringsdelingsseminar og modellforsøk i Hirtshals» Rapport nummer 901405 er publisert på www.fhf.no


Gå til rapport for prosjektnr. 900711 her >>

Gå til rapport for prosjektnr. 901405 her >>  

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.