Hvor får FiiZK råvarene fra?

Alle råvarene vi nytter til å skreddersy luseskjørt er produsert av velrennomerte bedrifter i Vest-Europa. Alle delene som inngår i luseskjørtet, er grundig testet for å motstå de tøffe utfordringene de blir utsatt for. For FiiZK gir det trygghet å ha et nært forhold til våre underleverandører, vi har derfor langsiktige avtaler for å sikre kvalitet og råvaretilgang. På den måten kan vi kvalitetssikre produktene på en forsvarlig måte.

C
Camilla is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.