Hvordan bruke ERP-Integrator

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan bruke ERP-integratoren du har oppsatt på serveren til å hente de nyeste regnskapstallene. Avhengig av hvilket oppsett du har kan brukergrensesnittet se litt forskjellig ut. Denne artikkelen dekker ikke det automatiske oppsettet hvor integratoren kjører som en scheduled task. Denne artikkelen forutsetter at integrator og dens tilhørende rammeverk allerede er installert. 


Oppstart

Integratoren startes normalt fra steget i Horizon Management Tool som henter regnskapsdata. Ved å trykke på det tilordnet steget startes integratoren og brukergrensesnittet vises. Avhengig av oppsett vil den se ut som en av de nedenfor. 


Forskjellige brukergrensesnitt

Det finnes flere versjoner av regnskapssystemer, til og med Dynamics har mange forskjellige versjoner som alle kan være konfigurert opp på forskjellige måter. Disse trenger derfor forskjellig funksjonalitet for å fungere optimalt. Derfor vil brukgrensesnittene våre på tvers av kunder se forskjellige ut, basert på behovene som ligger til grunn for integratoren. Nedover i denne artikkelen vil det derfor være noen skjermbilder som ikke er relevant for akkurat din installasjon. 

          

Dynamics 365 tillater helautomatiske kjøringer uten at brukeren trenger å velge noen parameter. Her kjører du integratoren ved å trykke på knappen Run og venter til kjøringen er gjennomført. 


Andre versjoner av Dynamics støtter ikke helautomatiske kjøringer. Her må brukeren velge hvilket parameter som skal brukes for å hente transaksjoner. Når ønsket parameter er valgt så trykkes knappen Run og du venter til kjøringen er gjennomført. I alle installasjonene så vil det parameteret som brukes oftest være valgt som standard, slik at det det bare er å trykke Run. Det er som regel bare ved avvik at det vil være relevant og endre kjøre parameter. Det ligger gjemt logikk i applikasjonen som skal øke hastigheten på integrasjonen. For eksempel hvis Fetch only transactions sjekkboksen er huket av har master data blitt hentet innen de siste 24 timene. Ved å ignorere master data så spares noe tid ved at integratoren ikke trenger å hente dette fra Dynamics. Dette må man da være obs på, hvis denne boksen er huket av så vil ikke kontoplan, avdelinger og prosjekter osv. oppdateres. Ønsker du å hente dette sørger du bare for at boksen ikke er huket av. 

 

Det er også mulig i noen installasjoner å hente all data (Fetch all data (increased runtime)). Dette er et alternativ som først bør benyttes om gjeldende data ikke samsvarer med hva som forventes fra regnskapssystemet. Denne kjøringen kan ta opp til flere timer når hundretusener av transaksjoner skal hentes.  


Noen regnskapsintegrasjoner må kjøres med dato som parameter. Her må brukeren velge ønsket dato for import før den kjøres ved å trykke på knappen Run og venter til den er fullført.


Feiltilstander

Ved kjøring kan det oppstå problemer som hindrer integrasjonen å fullføre. De fleste feiltilstander vil kreve IT-support for å løse opp i men integratoren viser i grensesnittet hva problemet er. Ved å gi denne feilmelding til vår support sentral, gjerne med tilhørende Log-fil så kan det hende du som bruker kan fikse problemet selv ut ifra vårt forslag til løsning. For å finne Log-filen må du ha tilgang serveren hvor Horizon er installert. Hvis du har denne tilgangen så ligger loggen i Horizon mappen på disken i undermappen Integrator_Logs. Her finner du filen som har dagens dato og tar en kopi før du legger den med på support ticketen.   

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.