Hvordan bruke ERP-Integrator

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan bruke ERP-integratoren du har oppsatt på serveren til å hente de nyeste regnskapstallene. Avhengig av hvilket oppsett du har kan brukergrensesnittet se litt forskjellig ut. Denne artikkelen dekker ikke det automatiske oppsettet hvor integratoren kjører som en scheduled task. Denne artikkelen forutsetter at integratorer og dens tilhørende rammeverk allerede er installert. 


Oppstart

Integratoren startes normalt fra steget i Horizon Management Tool som henter regnskapsdata. Ved å trykke på det tilordnet steget startes integratoren og brukergrensesnittet vises. Avhengig av oppsett vil den se ut som en av de nedenfor. 


Forskjellige brukergrensesnitt

Dynamics 365 tillater helautomatiske kjøringer uten at brukeren trenger å velge noen parameter. Her kjører du integratoren ved å trykke på knappen Run og venter til kjøringen er gjennomført. 


Eldre versjoner av Dynamics støtter ikke helautomatiske kjøringer. Her må brukeren velge hvilket parameter som skal brukes for å hente transaksjoner. Når ønsket parameter er valgt så trykkes knappen Run og du venter til kjøringen er gjennomført. 


Noen regnskapsintegrasjoner må kjøres med dato som parameter. Her må brukeren velge ønsket dato for import før den kjøres ved å trykke på knappen Run og venter til den er fullført.


Feiltilstander

Ved kjøring kan det oppstå problemer som hindrer integrasjonen å fullføre. De fleste feiltilstander vil kreve IT-support for å løse opp i men integratoren viser i grensesnittet hva problemet er. Ved å gi denne feilmelding til vår support sentral, gjerne med tilhørende Log-fil så kan det hende du som bruker kan fikse problemet selv ut ifra vårt forslag til løsning. For å finne Log-filen må du ha tilgang serveren hvor Horizon er installert. Hvis du har denne tilgangen så ligger loggen i Horizon mappen på disken i undermappen ERPIntegrator_Logs. Her finner du filen som har dagens dato og tar en kopi før du legger den med på support ticketen. 


  

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.