Hva er FiiZK ERP-Integrator

FiiZK leverer integrasjon mot ERP systemer for å få tilgang på økonomiske data fra forskjellige leverandører. Disse legger vi inn på de kundespesifikke serverne slik at deres regnskapstall blir tilgjengelige i våre applikasjoner for rapportgenerering, videre budsjettering og planlegging. Vi har eksisterende integrasjoner mot Visma Business, forskjellige utgaver av Dynamics og PowerOffice Go. Med det eksisterende rammeverket vi har laget kan vi levere regnskapsintegrasjon til nær sagt ethvert regnskapssystem så lenge dataene blir gjort tilgjengelige for oss. 


Hvordan fungerer integrasjonen

Integrasjonen leser regnskapsdata fra databaser eller får dataene tilgjengeliggjort gjennom ett API. Så kopieres de inn i til de kundespesifikke serverne hvor de eksisterende Horizon produktene våre befinner seg. Her blir dataene transformert til riktig format og lagt inn i Horizon tabellene hvor de blir brukt i rapporter, budsjettering og annen planlegging.  

Integrasjonen kan enten settes opp som en prosess som kjører automatisk eksempelvis hvert døgn, eller den kan startes manuelt med et brukergrensesnitt fra Horizon Management Tool.


Omnia-integrasjon  

Integrasjonen er også tilrettelagt for FiiZK Omnia. Med denne løsningen vil dataene kopieres fra kilden til Omnia før de blir videreført til de kundespesifikke serverne. Dette åpner for å samle og sammenstille data fra et stort utvalg av kilder - inkludert økonomi og biologi. Dette vil gi rikere rapporter og dypere innsikt i data fra produksjonen din.


Hva trenger vi for å sette opp ERP integrasjon hos dere

Når en kunde som ønsker å benytte seg av sine regnskapsdata i Horizon produktene våre, eller hvis de ønsker å bytte ERP system, så utformer vi en detaljert plan på hvilke data Horizon trenger i samråd med kunden. Slik skreddersyr vi integrasjonen for den enkelte kunden.

Tilgang til regnskapsdata

Integrasjonen trenger tilgang til regnskapsdataene. Hvordan denne tilgangen settes opp er avhengig av hvor dataene blir lagret. Det er flere mulige løsninger, og vi er ikke avhengig av en spesifikk måte å gjøre dette på for å få satt den opp. 

Hvilke data som vi behøver tilgang til er forskjellig fra kunde til kunde ut i fra hvordan selskapsstruktur, regnskapsstruktur og Horizon er satt opp. Men overordnet vil vi trenge informasjon om forskjellige dimenjsoner, som selskap, avdeling, prosjekt mm., kontoer og transaksjoner. Dette er informasjon som blir spesifikt per kunde, og vil nærmere spesifisert i en prosjektbeskrivelse før vi begynner på integrasjonsjobben.

  • API
    Hvis regnskapssystemet benytter seg av skyløsninger for å lagre dataene, som for eksempel forskjellige versjoner av Microsoft Dynamics, vil det være naturlig å gjøre de nødvendige dataene tilgjengelig gjennom et API. Dette API'et bør ha en form for autentisering slik at ingen uvedkommende får tilgang til dataene. både vanlig pålogging med brukernavn og passord, eller tilgang gjennom access-tokens kan benyttes. Det er opp til de som lager API'et å sette opp sikker tilgang. Noen ERP-leverandører har allerede slike API'er tilgjengelige, men hvis det ikke eksisterer fra før må dette settes opp eller utvikles.

  • Databasetilgang
    Noen regnskapssystemer, som for eksempel Visma Business, kjører på dedikerte servere hvor dataene lagres i databaser. Her vil det være nødvendig med gyldig pålogging til serveren for å nå databasen utenfra.

Begrensning av datamenge

Dersom data gjøres tilgjengelig gjennom et API vil det være ønskelig å begrense mengden data som overføres ved hver kjøring. Dette gjelder spesielt transaksjoner, da det kan bli mye data. Dette kan gi lang kjøretid om det skal gjøres fullstendig import ved hver kjøring. Dette løses best med løpende id'er på transaksjonene, eller ved å benytte seg av parameter som dato til å begrense omfanget.


Rammeverk for integrasjon

Integratoren leveres som en .exe fil med alle avhengingheter bak inn i filen. Dette gjør at det ikke er nødvendig å installere noen rammeverk på serveren hvor integrasjonen skal kjøre.  


Installasjon  

Installasjon og igangsetting vil gjøres av FiiZK når integrasjonen er laget. Den komplette leveransen vil være Integrator.exe som er den kjørbare programfilen og en tilhørende inntillingsfil. Integratoren trenger at konfigurasjons filen er riktig satt opp og det gjøres av oss i FiiZK. Denne konfigurere kundespesifikke innstillinger og gir oss mulighet til en rekke ting ved eventuell feilsøking om det skulle oppstå problemer.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.