Hva er Horizon Budget?

FiiZK Horizon Budget (HB) består av budsjett og forutsetninger, og er integrert med FiiZK Horizon Planner slik at de siste biologiske prognoser blir reflektert i budsjettet som produksjonsdrevne kostnader.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.