Hva er Horizon Report Studio?

FiiZK Horizon Report Studio er et verktøy for å presentere historiske data, budsjett og rullerende prognoser. For hver perioderapportering vil man få en oppdatert prognose på kostnader og produksjonskostnad per kg frem til slutten av produksjonssyklusen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.