Hva er Horizon Report Studio?

FiiZK Horizon Report Studio er et verktøy for å presentere historiske data, budsjett og rullerende prognoser. For hver perioderapportering vil man få en oppdatert prognose på kostnader og produksjonskostnad per kg frem til slutten av produksjonssyklusen.

H
Henrik is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.