Hva er Horizon Optimizer?

FiiZK Horizon Optimizer gir et kvantesprang sammenlignet med konvensjonelle planleggingsmetoder. En modul for å optimalisere produksjonen gitt begrensninger som MTB, størrelse og antall smolt, kapasiteter, fôrtyper, temperatur, produksjonskostnad etc.

H
Henrik is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.