Hva er Horizon Optimizer?

FiiZK Horizon Optimizer gir et kvantesprang sammenlignet med konvensjonelle planleggingsmetoder. En modul for å optimalisere produksjonen gitt begrensninger som MTB, størrelse og antall smolt, kapasiteter, fôrtyper, temperatur, produksjonskostnad etc.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.