Hva er Horizon Management Tool?

FiiZK Horizon Management Tool er et verktøy og en strukturert metode for å gjennomføre månedsrapportering, fordeling av kostnader og beregning av beholdningsverdier og uttakskostnad. Beholdningsverdi blir beregnet for prosjekt, produkt eller det nivå man måtte ønske, og bilag for import til regnskap blir generert.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.